İşimiz

Günder Tekstil’in var oluş amacı; modayı ve kaliteyi en iyi şekilde birleştirerek, uygun fiyatlarla tüm dünyadaki müşterilerine, öncelikle kendi satış noktaları aracılığı ile ulaştırmaktır.

Günder Tekstil’i farklı kılan unsur, ofis, büro kaplamaları, suni deri ve kumaş üretim fonksiyonları ve perakende satış noktaları aracılığı ile müşterisine sunduğu hizmet sürecinin tüm safhalarını kontrol altında tutmasıdır.

Hedeflerimiz

Karlılık, Günder Tekstil’in yeni yatırımlarını ve araştırma geliştirme etkinliklerini finanse etmek için kullandığı asıl kaynaktır. Bu nedenle şirketimizin performansını değerlendirirken göz önünde bulundurduğumuz en önemli kriter uzun vadede karlılıktır. Özetle hedefimiz sadece büyümek değil, uzun vadede kar ederek büyümek ve faaliyet gösterdiğimiz her alanda tartışmasız lider konumuna gelmektir.

Müşteri memnuniyeti

Günder Tekstil, kendisini üretim sektörünün değil hizmet sektörünün bir parçası olarak görmektedir. Kaliteli ürün ve kusursuz bir hizmet sunarak müşteri memnuniyetini sağlamak birinci öncelikli amacımızdır.

Kalite

Günder Tekstil markası en değerli öz sermayemizdir. Bu değeri kaliteden kesinlikle ödün vermeden korumaya kararlıyız.

Etik Değerlerimiz

Günder Tekstil’in bugünkü başarısı ve hedeflerine ulaşmak için güç aldığı en önemli değerleri etik değerleridir.
Bizim etik değerlerimiz;
Ülkemizin varlığı, bizim varlığımızın nedenidir. Bunun için çalışmalarımızı yaparken önce ülkemiz ve ekonomimiz için çalışırız.
İçinde yaşadığımız toplumun bir parçasıyız. Toplumdan alıyoruz ve topluma veriyoruz. Bu bilinçle, çalışmalarımızda topluma katkı sağlamayı hedefliyoruz.
Aile birliği, toplum birliliğimizin kaynağıdır. Bu bilinçle çalışanlarımızı, müşterilerimizi, tedarikçilerimizi, hissedarlarımızı ve toplumumuzu ailemizin bir üyesi olarak görürüz.
Çalışanlarımızın sosyal güvenliği bizim için çok önemlidir. Bu nedenle bütün çalışanlarımızın sosyal güvence şemsiyesi altında olması isteriz ve sağlarız.
Müşterilerimiz, işimizin aynasıdır. Sürekli olarak "en mükemmel" olmak ve "mutlu müşteriler" yaratmak en büyük hedefimizdir.
İlişki içinde olduğumuz herkese karşı adil olmak, dürüst olmak ve saygın bir iş ahlakına sahip olmak çok önemli bir değerimizdir.
Günder Tekstil, kaliteli üretimin; iyi eğitilmiş, şirketle bütünleşmiş, sürekliliği olan bir işgücünün varlığı ile mümkün olabileceğine inanmış bir yönetim anlayışı ile yönetilmektedir.